BBR Adria d.o.o. aplicirala je za bespovratna sredstva iz fondova EU - program Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II, te je uspješno prošla sve faze evaluacije projektne prijave i u svibnju 2021. godine dobila je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Naziv projekta:

Istraživanje i razvoj metoda zaštite građevinske jame: prednapeti AB roštilj (soil press metoda), BBR Adria d.o.o.

 

Kratki opis projekta:

Projektom će se postići jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i razvoja prednepetog AB roštilja tzv. soil press metode. Povećat će se učinkovitost građevinskog sektora i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom naknadno prednapetog roštilja od AB greda za zaštitu građevinskih jama.

Projektom bi bila obuhvaćena tehnologija plitkih prednapetih AB greda na koje bi se razupirale vertikalne stijene zaštite građevinske jame. One eliminiraju problematiku izbočavanja, malih su dimenzija i ostaju u konačnici kao dio stropne konstrukcije čime ova metoda pruža ekonomsku konkurentnost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Realizacijom projekta će se izvršiti istraživanje i razvoj zaštite građevinske jame pomoću prednapregnutih konstruktivnih elemenata tzv. prednapeti AB roštilj (soil press metoda). Sustavi prednapregnutog betona nude višu razinu trajnosti i snage kao i termalne mase i pridonose povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš: sustavi monolitnog prednapregnutog betona pružaju kontinuiranu zračnu barijeru (standard IECC 2012), paropropusnost i mogu pružiti kontinuiranu izolaciju (standard ASHREA 90.1) i to sve u jednom sustavu što do sada nije bio slučaj. Izolacija se često koristi u svrhu povećanja termalne efikasnosti, što može dovesti do značajnih ušteda čak do 25% na troškovima grijanja i hlađenja – smanjenje proizvodnje otpada i povećana učinkovitost.

Proizvod koji nastaje kao rezultat odnosno koji su proizvedeni i komercijalizirani kroz ovaj projekt omogućiti će povećanje ekološki prihvatljivijih tehnologija jer će prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata biti dostupno napredno rješenje koje povećava energetsku učinkovitost kroz korištenje manje materijala za jednaku odnosno bolju funkcionalnost proizvoda.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 26.103.753,89 HRK, prihvatljivi troškovi 24.273.748,77 HRK, sufinacirana sredstva od EU 16.671.128,20 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

Provedba projekta započela je 18.02.2021. i završit će 18.08.2023. godine

 

Kontakt osobe za više informacija:

Predrag Presečki (predrag.presecki@bbr-adria.com)

 

 

 

BBR Adria d.o.o. aplicirala je u jesen 2019. godine za bespovratna sredstva iz fondova EU - program Inovacije u S3 područjima, te je tijekom sljedećih 6 mjeseci uspješno prošla sve faze evaluacije projektne prijave i krajem ožujka 2020. godine dobila je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Naziv projekta:

Inovativina tehnologija prednapinjanja: geomehaničko sidro i sustav za injektiranje, BBR Adria d.o.o.

 

Kratki opis projekta:

Predmet je uvođenje inovacije procesa za proizvodnju i komercijalizaciju geotehničkog sidra i sustava za injektiranje inovativnog sidra s proširenjima sa učinkovitom ispunom.

Klasična sidra imaju dulju sidrišni dionicu (6-12m). Novim proizvodom se sidrišna dionica, a samim time i čelični snop, skratila za 2-6 m te također značajno povećala nosivost u odnosu na klasično sidro. Za klasična sidra postoji sustav za injektiranje injekcione mase koji ne postoji za inovativna sidra koja su predmet ovog projekta te je i njih prijavitelj samostalno kreirao prethodno ovom projektu i doveo do spremnosti za proizvodnju i komercijalizaciju.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt rezultira inovacijom koja predstavlja znatno poboljšanje u odnosu na postojeća rješenja na tržištu. Geotehničko sidro je proizvod koji je utemeljen na inovaciji koja predstavlja značajno poboljšanje u tehničkim specifikacijama i komponentama te u korisničkoj prihvatljivosti u odnosu na postojeća rješenja na tržištu. Inovativnost u tehničkim specifikacijama i komponentama se ogleda u manje potrebnog materijala za izradu proizvoda znatno poboljšanih performansi, novom tehničkom rješenju u samom izgledu i funkcionalnosti sidra jer će ono sada biti sa proširenjima u sidrišnoj dionici koja do sada nije imalo. Također, novo rješenje će korisiti inovativni sustav za injektiranje koji do sada nije korišten na tržištu niti u tehnologiji izvođenja sidrenja kako kod samog prijavitelja tako niti na ciljnim tržištima što povećava korisničku prihvatljivost.

Proizvod koji nastaje kao rezultat odnosno koji su proizvedeni i komercijalizirani kroz ovaj projekt omogućiti će povećanje ekološki prihvatljivijih tehnologija jer će prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata biti dostupno napredno rješenje koje povećava energetsku učinkovitost kroz korištenje manje materijala za jednaku odnosno bolju funkcionalnost proizvoda.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.196.617,75 HRK, sufinacirana sredstva od EU iznose 3.548.686,03 HRK.

 

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

Provedba projekta započela je 01.07.2020. i završit će 30.06.2022. godine

 

Kontakt osobe za više informacija:

Enis Dauti (enis.dauti@bbr-adria.com)

Tomislav Lozančić (tomislav.lozancic@bbr-adria.com)

 

 

Sadržaj objavljenog materijala isključivo je odgovornost BBR Adria-e